ทรัพย์สินรอการขาย
ประเภททรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
รหัสทรัพย์สิน : AS 6102-01
เนื้อที่ : 51.50 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 194 ตารางเมตร
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
รหัสทรัพย์สิน : AS 6011-05
เนื้อที่ : 19 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 98 ตารางเมตร
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
รหัสทรัพย์สิน : AS 6306-01
เนื้อที่ : 17.4 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 80 ตารางเมตร