ทรัพย์สินรอการขาย
ประเภททรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดสำนักงาน จำนวน 2 ยูนิต
รหัสทรัพย์สิน : AS 6204-03
เนื้อที่ : -
พื้นที่ใช้สอย : 470.26 ตารางเมตร