ทรัพย์สินรอการขาย
ประเภททรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
รหัสทรัพย์สิน : AS 6505-02
เนื้อที่ : 72.10 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 133 ตารางเมตร
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
รหัสทรัพย์สิน : AS 6312-09
เนื้อที่ : 72 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 156 ตารางเมตร
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
รหัสทรัพย์สิน : AS 6311-07
เนื้อที่ : 56.2 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 189 ตารางเมตร
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
รหัสทรัพย์สิน : AS 6310-06
เนื้อที่ : 100 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 327 ตารางเมตร
หน้า
1
 
2
 
3