ทรัพย์สินรอการขาย
ประเภททรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน : บ้านแฝดชั้นเดียว
รหัสทรัพย์สิน : AS 6208-09
เนื้อที่ : 36 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 94 ตารางเมตร
ประเภททรัพย์สิน : บ้านแฝด 2 ชั้น
รหัสทรัพย์สิน : AS 6106-02
เนื้อที่ : 39.3 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 131 ตารางเมตร